Explosieve stijging van overlastmeldingen door verwarde personen

Het aantal verwarde personen dat door de politie wordt aangetroffen, is volgens de politie de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 44.000 in 2012 tot ruim 83.000 afgelopen jaar. 
Zo gebruiken personen met verward gedrag geweld, tot doodslag aan toe, laten zij gasleidingen open staan met ontploffingen tot gevolg en wordt er bijvoorbeeld met messen gezwaaid.
De politie heeft 'grote zorgen' om 'mensen die dreigen af te glijden' en 'mensen van wie het gedrag veel impact heeft op de omgeving'. De indruk is dat niet alleen het aantal, maar ook de ernst van de incidenten toeneemt.

Voormalig Volksgezondheidminister Edith Schippers sloot in 2012 een deal met de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten en verzekeraars waarbij besloten werd het aantal bedden terug te brengen van 30.000 naar 20.000 in 2020. Doordat mensen vaker en langer thuis wonen, lopen incidenten met verwarde personen mogelijk vaker uit de hand. Een persoon die voorheen in een instelling zat heeft niet per definitie minder hulp nodig, maar de lokale geestelijke gezondheidszorg ontbreekt meestal. Nu wordt de politie ingeschakeld bij een probleem.

Ook de woningcorporaties hebben in toenemende mate te maken met verwarde personen en zijn verplicht mensen te huisvesten die voorheen in een inrichting woonden. De sociaal beheerders zijn de ogen en oren in de wijk en proberen om problemen met verwarde personen zo vroeg mogelijk te signaleren en een oplossing te bieden. Hiervoor is een goede samenwerking met zorginstellingen en gemeenten noodzakelijk, zodat de zorg ook daadwerkelijk voorhanden is als daarom wordt gevraagd. Negen van de tien corporaties vindt dat er onvoldoende begeleiding is voor mensen met een GGZ-achtergrond. Deels is dit te wijten aan de langzame opstart in de samenwerking met de wijkteams in gemeenten. Dit begint wel steeds beter te lopen in veel gemeenten en de wijkteams weten beter hun zorgtaken te vervullen of de juiste zorg in te kopen. Een teken aan de wand is wel dat er bij veel corporaties nauwelijks nog mensen zonder rugzak worden gehuisvest. Het zijn vooral de statushouders, ex. GGZ cliënten, mensen uit de verslavingszorg en ex-gedetineerden die nu (met voorrang) worden gehuisvest. Grote kans dat het aantal meldingen van woonoverlast de komende jaren verder gaat stijgen, tenzij snelle en goede zorg door wijkteams voldoende voorhanden is.

Regelmatig organiseert Jongerius workshops voor woningcorporaties en commerciële verhuurders, zo ook over een effectieve aanpak van huurders die woonoverlast veroorzaken.
Wanneer je interesse hebt in het bijwonen van deze workshop, mail ons dan.