JONGERIUS LOOPT VOOROP IN AUTOMATISERING VAN HAAR PROCESSEN!

Jongerius, het dynamische deurwaarderskantoor,  adopteert voortdurend nieuwe technologie en nieuwe automatiseringsoplossingen om haar interne processen verder te optimaliseren en op die manier een hogere kwaliteit (o.a. reductie foutenpercentage) en snellere dienstverlening te bewerkstelligen.
Zo zijn wij in augustus, als een van de eerste gerechtsdeurwaarders, gestart met het leggen van digitaal beslag. Onze deurwaarders hoeven nu niet altijd meer fysiek de deur uit om beslag te leggen, maar kunnen nu beslag op elektronische wijze (lees: op afstand) onder een aantal derden leggen. Dit geldt dus nog niet voor alle vormen van beslag.
Op dit moment gaat het om de bankbeslagen van de ING- en ABN AMRO Bank, alsmede (periodiek derdenbeslag) onder een aantal grote uitzendorganisaties zoals Tempo-Team en Randstad. De verwachting is dat het aantal ‘elektronische derden’ snel zal toenemen.
Hoe werkt het precies? Onze deurwaarders kunnen door gebruikmaking van hun elektronische beroepscertificaat, het beslag snel, veilig en op eenvoudige wijze leggen. Via dit beroepscertificaat plaatst de deurwaarder vanaf het kantoor, een digitale handtekening in het exploot van beslag. Het beslagstuk wordt vervolgens via een beveiligde omgeving naar de derde verzonden. De derde activeert het beslag waarna de deurwaarder het beslagstuk weer elektronisch ophaalt. Dit geautomatiseerde proces duurt niet langer dan een paar minuten!  Jongerius investeert continue in nieuwe automatisering. In ons volgende blog gaan wij hier verder op in.