Te late huuropzegging door huurder: rechter stelt huurder in het gelijk!

Op 2 januari jl. is er een opmerkelijk vonnis uitgesproken door het Gerechtshof in Den Bosch waarbij de rechter de huurder met een te late huuropzegging in het gelijk stelde.
Wat was het geval?

Huurder en verhuurder hadden een huurovereenkomst afgesloten waarbij partijen een opzegtermijn van een half jaar overeenkwamen.
Verhuurder ontving op enig moment een (ongedateerde) opzeggingsbrief. Er ontstaat een geschil over de datum van opzegging.
Uiteindelijk stelt het Hof vast dat de brief tussen de 2 en 10 dagen te laat is bezorgd en dat er dus eigenlijk te laat is opgezegd. Echter, omdat de verhuurder nog bijna 6 maanden de tijd had om een huurder te vinden, vindt het Hof dat er toch nog tijdig is opgezegd (de belangen van de verhuurder zouden niet wezenlijk zijn geschaad).

Toch best bijzonder dat een afspraak die zwart op wit staat en door partijen is ondertekend kennelijk niets waard is.
Wat is de waarde van een huurovereenkomst dan nog ? Hopelijk gaat de verhuurder in cassatie, want met deze lijn is het hek van de dam.