Waarom deurwaarders steeds meer data-driven worden

Deurwaarders gebruiken steeds meer data en slimme software om zo efficiënt mogelijk te werken. Dus om veel tijd te steken in debiteuren die het verdienen en zo weinig mogelijk, of liever geen tijd te steken in debiteuren waarvoor dat ook geen zin heeft. Dat gebeurt niet meer met fingerspitzengefühl, maar met het creëren van een grote database en de analyse van deze data. Zelfs is er software die o.a. de volgende zaken kan voorspellen:

  • welke manier van benaderen het meest effectief is;
  • hoe groot de kans op incasseren is wanneer een gerechtelijke procedure wordt gestart;
  • tot welk bedrag een betalingsregeling kansrijk is;
  • hoe ver de achterstand  gaat oplopen;
  • welke debiteuren gaan binnen afzienbare tijd waarschijnlijk niet aan hun betalingsverplichting voldoen?

Er kan dus in een zeer vroeg stadium worden vastgesteld welke debiteuren mogelijk een klein of groot probleem gaan vormen. Een middel dus om vroegsignalering toe te passen en voortijdig alle mogelijk hulp en hulpverleningsinstanties in te schakelen. Met andere woorden data zijn essentieel om vroegsignalering aan te pakken en dus ook het schuldenprobleem in Nederland te verminderen.

Schuldeisers willen immers het liefste geen zakendoen met mensen die niet gaan betalen en gemeentelijke instanties willen het liefste snel weten als iemand in een problematische schuldsituatie komt. Beiden willen schulden voorkomen. Dus werken met data en data-analyse is een goed instrument om schulden te voorkomen.

Wat anders is indien de data van derden is verkregen. De handel en verwerking van data dient volgens wet- en regelgeving te geschieden. Data-overdracht dient transparant en controleerbaar te gescheiden. De Groene Amsterdammer en Nieuwsuur berichtten hierover een aantal weken geleden. Terecht punt werd hier gemaakt. Het is de vraag of alle data volgens oude- cq nieuwe privacy wetgeving wordt verkregen. Feit is dat dit rechtmatig, transparant en controleerbaar dient te gebeuren.

Wat werd vergeten te melden is dat deze data wordt gebruikt om vroegsignalering toe te passen, dus nieuwe schulden helpt voorkomen en dat data het oplopen van schulden en kosten helpt voorkomen. Iedereen in de maatschappij plukt hiervan de vruchten omdat de kosten van debiteuren en hulpverleningsinstanties hiermee verlaagd worden. Het gebruik van data dient dus een hoger doel met die kanttekening dat hiermee volgens wet- en regelgeving dient worden omgesprongen.