Indien u een verzoek heeft in het kader van de AVG, verzoeken wij u gebruik te maken van een van onderstaande formulieren.

U kunt dit formulier insturen via privacy@jongerius.nl of per post versturen naar Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso, Postbus 926, 3800 AX Amersfoort.
Wij zullen, indien het verzoek akkoord wordt bevonden, u een overzicht van de gevraagde informatie toesturen, binnen vier weken na dagtekening.
 

Bestand Formulier inzageverzoek.docx Bestand Formulier correctieverzoek.docx Bestand Formulier bezwaar gegevensgebruik.docx Bestand Formulier verwijderverzoek.docx