Jongerius begroet Woningcorporatie Zayaz

Op donderdag 25 januari jl. hief het huurincassoteam van Jongerius het glas met medewerkers van woningcorporatie Zayaz. 
Een toast op een mooie samenwerking!

Zayaz was al enige tijd op zoek naar een partij waarmee de juiste “fit” kon worden gevonden. Dat wil zeggen: begrip van het huurincassoproces, sociaal verantwoord incasseren en directe communicatie om goed met elkaar te sparren over onderhavige zaken. Jongerius gaat er voor zorgen dat huurachterstanden en het aantal ontruimingen nog verder worden teruggebracht door vroegsignalering en preventie.