Waarom een keurmerk SVI? 

Incasso-ondernemingen en gerechtsdeurwaarders worden regelmatig gezien als veroorzaker en/of vergroter van leed en overlast bij debiteuren. Helaas is dat niet altijd onterecht opgemerkt. De kosten die zij in rekening brengen staan regelmatig niet in verhouding tot de oorspronkelijke vordering en debiteuren komen daarmee van de regen in de drup. Wie een betrouwbare, integere partner zoekt om schulden te innen, een partij met een duurzame, sociaal verantwoorde aanpak, weet vaak niet waar die te vinden. Om aan deze situatie een einde te maken is het Keurmerk SVI in het leven geroepen. Jongerius Gerechtsdeurwaarders/ Juristen/Incasso BV is sinds medio 2018 houder van dit keurmerk. 

Waar staan wij voor? 
Wij geloven in een incassoaanpak die mensen in hun waarde laat en waarbij rekening gehouden wordt met de financiële positie van de debiteur. Wij hebben oog voor zowel het belang van de schuldeiser als ook voor het belang van de debiteur. Wij vinden het belangrijk dat mensen correct en integer behandeld worden, met empathie en inlevingsvermogen ten aanzien van de positie van de debiteur. 

Indien mogelijk mijden wij de harde incassoaanpak, maar en streven wij naar een reële en sociale oplossing voor de debiteur. Het keurmerk SVI is voor debiteuren een waarborg voor een correcte en oplossingsgerichte benadering vanuit Jongerius... 
 

...Het is vanzelfsprekend dat de bereidheid tot- en de medewerking aan een oplossing door debiteur eveneens van essentieel belang is. Wij trachten de vordering tegen zo laag mogelijke kosten te incasseren, met de mogelijkheid tot het treffen van een passende betalingsregeling. Het is daarbij wel van groot belang dat de debiteur ook zelf actie onderneemt en contact zoekt met ons kantoor. Contact met wederzijds respect is vaak het begin van een oplossing!

Communicatie is de belangrijkste pijler binnen het incassotraject aangezien wij van mening zijn dat incasseren mensenwerk is en niet een volledig digitaal proces. Wij spreken debiteuren op een heldere, transparante en correcte manier aan, waarbij wij rekening houden met hun motieven en beperkingen. Door debiteuren gericht positief te benaderen in plaats van uitsluitend juridische teksten met ‘dreigende’ taal te gebruiken, behalen wij een grotere respons, een beter incassoresultaat en een betere klanttevredenheid. 

Ons kantoor brengt uitsluitend wettelijke kosten in rekening, zonder opslagen. Wij kopen als organisatie ook geen vorderingen van schuldeisers en werken niet met harde targets en bonussen, hierdoor kunnen onze medewerkers zich volledig toeleggen op zo veel mogelijk maatwerkoplossingen richting debiteuren. Wij staan voor kwaliteit en zijn dan ook naar opdrachtgever en debiteur volledig transparant ten aanzien van de kosten die wij in rekening brengen.

Door onze manier van werken onderscheiden wij ons in de markt als een betrouwbare partner: deskundig, sociaal en doortastend. Dit is de reden dat wij al gedurende meerdere jaren in staat zijn om grote sociaal maatschappelijke opdrachtgevers zoals de Overheid, Scholen en Woningcorporaties te bedienen en langdurig aan ons te binden.
 

Sociaal waar het kan, hard waar het moet. 

Het woord sociaal moet in deze context echter niet verward worden met soft. Voor mensen die het normaal vinden dat zij schulden hebben en die zich niet maximaal willen inzetten en mee willen werken om hun schulden op te lossen, geldt dat wij zo snel mogelijk zullen inzetten op maximale dwang en druk in het incassotraject.