Training 'Omgaan met Agressie'

15 Oktober a.s. verzorgen wij van 09:30 uur tot 16:30 uur, een uitgebreide, interactieve training "Omgaan met Agressie".
Deze training zal wederom op onze unieke bedrijfslocatie in het mooie centraal gelegen Amersfoort plaatsvinden.

De training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die het lastig vinden om een houding aan te nemen wanneer ze worden geconfronteerd met verbaal en/of fysiek geweld in hun professionele omgeving. Dan wel het moeilijk vinden om met agressieve mensen om te gaan.

Voor wie is deze training interessant?
- Baliemedewerkers
- Callcenter medewerkers
- Medewerkers in de buitendienst (technische dienst medewerkers / huismeesters)
- Incasso medewerkers / medewerkers Debiteurenbeheer
- Huisbezoekers

Werkwijze:
In de training wisselen we af tussen theorie en het concreet ervaren; experimenteren met gedrag en gesprekstechnieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel interactie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van agressie en je aangeleerde vaardigheden. In onze training nodigen wij jou uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en jou zelf de vertaalslag te laten maken. Dit ten doel om zo de kans op werkelijk gedragsverandering te vergoten en je weerbaarder te maken in situaties van agressie.

Wat kunt u hiervan verwachten:
In deze training leer je verschillende typen van agressie herkennen en hoe je hier professioneel mee leert omgaan. Je leert de-escalerende gesprekstechnieken eigen te maken, waar in de training veelvuldig mee geoefend wordt. Hierdoor ondervind je aan den lijve wat er gebeurt bij het te woord staan van een agressief persoon. Je krijgt inzicht in interactie (gedrag roept gedrag op) en de referentiekader en de leefwereld van de andere partij. Hierdoor kun je het gesprek sturen en op een passende manier contact maken en aansluiten.
We zoomen daarnaast in op jouw eigen stijl van reageren, waarbij we focussen op het denk en voelproces dat plaats vind op het moment dat er iemand agressief tegenover je staat. We bekijken de effecten van agressie op lichaam en geest, waardoor jij beter kunt anticiperen op boosheid van agressie in jouw omgeving. Na het volgen van de training blijf je (beter) in balans en ben je weerbaar(der) in moeilijke situaties.

Kosten:
€ 495, - excl. Btw en incl. een verzorgde lunch.
 

Jongerius Amersfoort

Talitha van Wachem

15-10-2019 09:30

Nee