Huurdesk: Vesteda

De huur voor uw woning betaalt u een maand vooruit: het huurbedrag moet op de 1e van elke maand bij uw verhuurder op de rekening staan. Zo niet, dan heeft u een huurachterstand.

Heeft u een huurachterstand?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder. Misschien kunt u het samen oplossen. Huurachterstanden worden snel heel hoog en dan wordt het ook steeds lastiger om ervan af te komen.


Op de website van uw verhuurder vindt u meer informatie over de huurvoorwaarden die voor u gelden. Ook leest u daar hoe uw verhuurder met huurachterstanden omgaat. Klik op de link naar uw verhuurder hieronder om direct naar de juiste pagina te gaan.

Vesteda


Wanneer krijgt u te maken met Jongerius?

Als u na meerdere aanmaningen niet betaald heeft, kan uw verhuurder een deurwaarder inschakelen om de huurachterstand toch nog betaald te krijgen. Jongerius is zo’n deurwaarder.


Heeft u een brief van ons ontvangen, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk in actie komt en direct betaalt. Bent u het niet eens met de brief, of kunt u niet het hele bedrag in één keer betalen? Neem dan contact met ons op. Vaak kunt u nog een betalingsregeling treffen.


Als uw huurachterstand verder oploopt, kan een rechter uiteindelijk uw huurcontract ongedaan maken en bepalen dat u uw huis uit moet. U kunt dit zelf helpen voorkomen.


Welke kosten komen voor uw rekening?

Een huurachterstand kan leiden tot extra kosten voor u. Daar zijn wettelijke regels voor. Daarbij geldt: hoe langer u niet betaalt, hoe meer kosten u krijgt. Hieronder vindt u verschillende kosten die u voor uw rekening kunt krijgen.


Rente

Uw huur moet elke maand vóór de eerste van die maand op de rekening van uw verhuurder binnen zijn. Zodra u uw huur te laat betaalt, mag uw verhuurder rente in rekening brengen over het bedrag dat u nog moet betalen. De hoogte van deze rente ligt wettelijk vast.


Incassokosten

Als u na één aanmaning nog niet betaalt, kunnen er incassokosten aan u berekend worden. Dat zijn de kosten die gemaakt worden om te zorgen dat u toch nog betaalt – buiten de kosten die u er nog bij krijgt als het tot een rechtszaak komt. Onder incassokosten vallen bijvoorbeeld administratiekosten, kosten voor de (aangetekende) aanmaning, en de (buitengerechtelijke) kosten die het incassobureau en/of de deurwaarder maakt.


Hoe hoog de incassokosten zijn, hangt af van de hoofdsom (het bedrag dat u moet betalen min de bijkomende kosten). In de Wet Incassokosten (WIK) staat wanneer een schuldeiser incassokosten in rekening mag brengen en hoe hoog ze mogen zijn.


Kosten voor ambtshandelingen of executiekosten

Betaalt u ook na meerdere aanmaningen niet, dan kan uw verhuurder er een rechtszaak van maken. Vanaf dat moment krijgt u ook kosten voor ambtshandelingen voor uw rekening. Ambtshandelingen zijn de werkzaamheden die alleen deurwaarders mogen uitvoeren, zoals dagvaarden, een vonnis officieel overhandigen, beslag leggen en ontruimen. Klik hier voor de wettelijke tarieven.


Proceskosten

Als uw huurachterstand tot een rechtszaak of gerechtelijke procedure leidt en de rechter oordeelt dat u moet betalen, dan zijn de proceskosten voor u. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor de dagvaarding, het salaris van de deurwaarder en het griffierecht (de kosten om een rechtszaak te beginnen). De proceskosten bedragen al snel € 750,-.


Heeft u een vraag of is iets niet duidelijk? Neem dan contact met ons op.