Jongerius Huurdesk

Ontdek de toegevoegde waarde van Jongerius Huurdesk

Wij weten uit jarenlange ervaring hoe door preventief handelen, huurachterstanden geminimaliseerd kunnen worden. Onze praktische, betrokken en innovatieve aanpak leidt tot maximaal rendement én een afname van het aantal ontruimingen van soms meer dan 70 procent.

Vroegsignalering

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dat geldt ook voor huurachterstanden en ontruiming. Vroegtijdig ingrijpen in een situatie waarbij schulden – en de bijkomende kosten - snel dreigen op te lopen, voorkomt situaties waarin betalingsproblemen steeds lastiger op te lossen zijn. 

Voorbeelden van preventieve maatregelen
-    Belacties vanaf één maand huurachterstand op verschillende tijden
-    Huisbezoeken bij één maand huurachterstand
-    Aparte herinneringsberichten voor huurders die regelmatig te laat betalen 

Actieve doorverwijzing naar schuldhulpverlening.
Wij zien het ook als onze taak om huurders met problematische schulden door te verwijzen naar schuldhulpverleners en bewindvoerders. Wij nemen hier een actieve rol in. Zo zijn wij met de gemeente Amersfoort een pilot gestart om huurders die één maand huurachterstand hebben en van wie we vermoeden dat er meer aan de hand is, in contact te brengen met een vaste medewerker bij een schuldhulpinstantie (Stadsring 51). 

Huisbezoeken

een persoonlijke benadering die werkt

Uit onderzoek blijkt dat mensen met financiële problemen nauwelijks zelf aan de bel trekken. Sterker nog: ze laten brieven en mails ongeopend en nemen de telefoon niet aan. Zo lopen ze extra risico om in een uitzichtloze situatie terecht te komen. Onze persoonlijke, proactieve benadering helpt dit te voorkomen.

Onze gespecialiseerde medewerkers en deurwaarders kunnen op elk moment in het incasso-traject een (extra) huisbezoek afleggen bij mensen met een betalingsachterstand. We kunnen dan bijvoorbeeld direct een betaling innen met een mobiele pinautomaat. Of al in een vroeg stadium een indruk opdoen van de situatie ter plaatse en de persoonlijke omstandigheden van de huurder. Zo raken we in gesprek en vergroten we de kans om tot een oplossing te komen. Liefst nog voordat de schulden niet meer te overzien zijn.

Van incasso tot executie  en schuldbewaking

Effectieve incasso
Als u Jongerius inschakelt om een openstaande vordering te incasseren, beginnen we met een minnelijke fase. Hierin proberen we uw debiteur tot betaling te bewegen zonder tussenkomst van een rechter. Samen met u bepalen we welke strategie de grootste kans van slagen heeft. Ook in deze fase leveren we dus al maatwerk.

Een duidelijke en directe aanmaning van de gerechtsdeurwaarder leidt vaak al tot het gewenste resultaat. Hierdoor blijft een vervelende (en kostbare) juridische procedure uit.

Onze toegevoegde waarde
Elk incassobureau of deurwaarderskantoor kan een aanmaning sturen. Maar wij doen meer. We zoeken samen met de debiteur naar een bestendige oplossing. Bieden advies en begeleiding om de bijkomende kosten beperkt te houden en de achterstand in te lopen. Zodat er niet snel weer nieuwe achterstanden ontstaan. Daarbij houden we rekening met de situatie van de debiteur, zonder uw belangen uit het oog te verliezen. Sterker: onze persoonlijke aanpak staat garant voor een hoog rendement. 

Gerechtigd tot executie
Is een juridische procedure onvermijdelijk, dan behandelen wij uw zaak als raadsman. Wij brengen de dagvaarding voor u uit en betekenen het vonnis na de procedure. Zo nodig verzorgen wij de executie van het vonnis. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op zaken of het salaris van de debiteur, of de ten uitvoerlegging van een ontruiming. Als gerechtsdeurwaarders hebben we die wettelijke bevoegdheid. 

Altijd een passende aanpak
Elke situatie is anders. Daarom bekijken we bij elk executietraject  hoe we in die specifieke situatie tot de beste oplossing kunnen komen. Dat zorgt niet alleen voor een open en persoonlijke aanpak, we maken op deze manier ook geen onnodige kosten. Wel zo prettig in een situatie die voor beide partijen al vervelend genoeg is.

Schuldbewaking
Als er geen verhaalsmogelijkheden blijken te zijn, dan biedt Jongerius een effectieve schuldbewaking aan om vorderingen te blijven monitoren en waar mogelijk op een later tijdstip alsnog te incasseren.

Segmenteren en dataverrijking

voor een effectiever debiteurenbeheer

Jongerius Huurdesk kan u helpen uw debiteurenbeheer te stroomlijnen. En daarmee effectiever te maken. Dat begint met actuele gegevens van uw huurders. Want de kwaliteit van uw klantcontactgegevens bepaalt hoe succesvol u bent om uw huurder te bereiken. 

Daarom helpt Jongerius Helpdesk u bij het opschonen, standaardiseren en uniformeren van uw klantcontactgegevens. Dat scheelt u veel tijdsintensieve en inefficiënte handelingen. En nog belangrijker: zo komen uw brieven, telefoontjes en mails ook daadwerkelijk bij uw huurders aan. Daarnaast kunnen we specifieke kenmerken toevoegen aan uw database. Bijvoorbeeld over veranderingen in betalingsgedrag of over het taalniveau. Deze maken het mogelijk om slim te segmenteren. En op die manier veel gerichter en effectiever te communiceren met uw huurders.

Rapportages
Voor leidinggevenden komen daarmee passende rapportages beschikbaar. Zij kunnen dagelijks meekijken en de voortgang van alle werkstromen en resultaten bewaken. Zo houdt u grip op uw debiteurenbeheer en de resultaten die daaruit voortvloeien.

Akte van constatering: juridisch bewijs

Mutatieschade aan de woning na einde huurovereenkomst, een onbeheerde inboedel na overlijden huurder. Aantoonbare schade die u op de huurder wilt verhalen of juist het voorkomen van een schadeclaim. Het kan van doorslaggevend belang zijn in een rechtszaak. Maar dan moet het wel objectief worden vastgelegd. Onze deurwaarders zijn gemachtigd akten van constatering op te maken waarin ze verklaren wat ze hebben waargenomen. Deze akten worden in een eventuele rechtszaak als absoluut bewijs geaccepteerd. Zo begint u al met voorsprong.

Teamleider financiële administratie bij Portaal

"Wij  zoeken voortdurend naar manieren om te zorgen dat onze huurders hun huur tijdig betalen. Het niet betalen van de huur is meestal een signaal dat er meer geldproblemen zijn. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk contact te hebben met de huurder zodat zijn/haar huurschuld niet oploopt en mensen verder in de problemen raken. We werken daarin nauw samen met  Jongerius en de diensten die zij bieden. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat huurders met een achterstand meteen gebeld worden zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Niet alleen voor de achterstand maar ook voor de toekomst. We zien dat onze aanpak werkt. Het aantal huurders dat incassokosten moet betalen of zelfs met de deurwaarder te maken krijgt neemt sterk af."

 

Debiteurenbeheer

bij ons in goede handen

Jongerius Huurdesk kan uw debiteurenbeheer tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk van u overnemen. Bijvoorbeeld wanneer u zelf even weinig capaciteit heeft. Of al uw aandacht nodig heeft om uw organisatie sterker te maken. Wij zorgen ervoor dat het hele debiteuren- en incassoproces tot in de puntjes verzorgd is. Van het toetsen van huurders tot het digitaliseren van alle communicatie om uw huurders zo snel mogelijk te laten betalen. Bovendien zullen uw huurders merken dat zij vriendelijk en correct worden behandeld, en met gevoel voor de klant.

Uw voordelen bij het uitbesteden van uw debiteurenbeheer aan Jongerius Huurdesk:
-    Solvabiliteitscheck van nieuwe huurders
-    Snelle betaling van uw facturen, o.a. door middel van acties op storneringen
-    Persoonlijk contact met de juiste tone of voice
-    Verruiming van uw liquiditeitspositie
-    Besparing op personeel en ICT-kosten.
-    Meer tijd voor uw kernactiviteiten.

Detachering

Maatschappelijke en landelijke ontwikkelingen rondom vastgoedorganisaties gaan snel. Ook switchen mensen weer sneller van baan. Dat betekent: alle zeilen bijzetten om continuïteit, flexibiliteit en deskundigheid in uw organisatie te behouden. Heeft u behoefte aan een tijdelijk kracht of een een expert die inhoud gaat geven aan creditmanagement 2.0? Jongerius Huurdesk heeft specialisten in huis die uw team van medewerkers graag - tijdelijk of permanent - komen versterken.

Meer weten of contact opnemen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.