Kunt u niet betalen omdat uw inkomen te laag is en/of heeft u heel veel schulden? Vraag dan hulp bij uw Gemeente. Die zijn hierin gespecialiseerd en zijn verplicht u te helpen. Neem ook contact op met ons zodat wij van uw situatie op de hoogte zijn. Ook wij kunnen u verder adviseren wat u het beste kunt doen.