Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV, heeft u een aantal plichten. Dat zijn regels waaraan u zich moet houden. Veel van die plichten gaan over het geven van informatie: de informatieplicht. Indien u zich hieraan niet houdt kunt u een boete krijgen. Het UWV verrekent deze boete met uw uitkering en als u geen uitkering meer hebt dan maakt het UWV een betalingsafspraak met u. Indien u deze afspraak niet nakomt schakelt het UWV via het CJIB een gerechtsdeurwaarder in, zoals Jongerius. Van deze deurwaarder ontvangt u een dwangbevel. In deze brief staat wat er precies openstaat en wanneer u moet betalen.