Wij kunnen in overleg met de schuldeiser (degene aan wie u eigenlijk moet betalen) een gerechtelijke procedure starten. Wij zullen een rechter vragen om u te veroordelen tot betalen. Als de rechter dit doet en u alsnog niet betaalt, kan de deurwaarder beslag leggen. Beslag op uw inkomen, inboedel en bankrekening zijn hier voorbeelden van.  Een gerechtelijke procedure en het leggen van beslag brengt extra kosten met zich mee. Deze extra kosten moet u ook betalen.
Soms hoeft een rechter geen beslissing te nemen, maar is er sprake van een dwangbevel. De deurwaarder kan dan meteen beslag leggen. CJIB, DUO en CAK hoeven bijvoorbeeld niet eerst naar de rechter.