De rekeningnummers van Jongerius zijn:
NL21ABNA0553226878

NL04RABO0160282977