Uw uitdaging is ons maatwerk

Uw uitdaging is ons maatwerk

Voor een persoon is een dak boven het hoofd een primaire levensbehoefte, voor een ondernemer is het hebben van bedrijfsruimte van essentieel belang. Dit beseffen wij ons maar al te goed. Uit ervaring weten wij dat huurachterstand doorgaans vraagt om een aanpak op maat. Wij maken hierbij een verschil tussen iemand die niet wil en iemand die niet kán betalen. Naast het maken van dit onderscheid zorgen wij voor de juiste balans tussen het beoogde vastgoedrendement, uw relatie met de klant, het kostenrisico en de garantie op een maatschappelijk & sociaal verantwoorde werkwijze.