Gerechtigd tot executie

Gerechtigd tot executie

Is een juridische procedure onvermijdelijk, dan behandelen wij uw zaak als raadsman. Wij brengen de dagvaarding voor u uit, voeren voor u de procedure en betekenen het vonnis. Zo nodig verzorgen wij de executie van het vonnis. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op zaken of het salaris van de debiteur of de tenuitvoerlegging van een ontruiming. Als gerechtsdeurwaarders hebben we die wettelijke bevoegdheid.