Jongerius Bezoekservice

Jongerius Bezoekservice

‘Een persoonlijke benadering die werkt.’

Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen met financiële problemen nauwelijks zelf aan de bel trekken. Sterker nog: ze laten brieven en mails doorgaans ongeopend en nemen de telefoon niet meer op. De praktijk leert ons dat zij hierdoor feitelijk altijd slechter af zijn en daarnaast extra risico lopen om in een uitzichtloze situatie terecht te komen. Onze persoonlijke en proactieve benadering helpt om deze situatie te doorbreken en de situatie voor alle betrokkenen te stabiliseren en te werken aan een duurzame oplossing.

Onze gespecialiseerde medewerkers en gerechtsdeurwaarders kunnen op elk moment in het traject een (extra) bezoek afleggen bij de betrokkenen met een betalingsachterstand. Op deze wijze kunnen wij alsnog contact leggen, of het contact verbeteren en een vertrouwensband creëren, waardoor de kans op een oplossing vergroot wordt.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen wij bijvoorbeeld:

  • in het kader van preventie & vroegsignalering een financieel bewustwordingsgesprek voeren met (nieuwe) huurders;
  • direct een bedrag innen met een mobiele pinautomaat of middels iDEAL;
  • in een vroeg stadium een indruk opdoen van de situatie ter plaatse en de persoonlijke omstandigheden van de huurder.