De werkzaamheden van Jongerius ten tijde van het Coronavirus

De werkzaamheden van Jongerius ten tijde van het Coronavirus

Geachte Relatie,

Uw en onze gezondheid is het belangrijkste dat er is. Uit voorzorg om besmetting of verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te voorkomen, handelen wij conform het advies van het RIVM. Ons kantoor is om die reden tot nader order gesloten voor alle bezoekers.

Wij blijven gedurende deze periode dezelfde dienstverlening leveren welke u van ons gewend bent. Onze technische infrastructuur is namelijk zo ontwikkeld dat het voor ons snel mogelijk was om over te schakelen naar thuiswerken. Jongerius werkt volledig in de cloud, waardoor onze medewerkers hun werkzaamheden via beveiligde verbindingen vanuit huis kunnen blijven verrichten. Ook alle telefoonlijnen zijn doorgeschakeld naar de thuiswerkplekken. Inmiddels werkt zo’n 60% van de medewerkers volledig thuis. Dit zal eind van de week zijn opgeschaald tot 80%. We houden (zo lang mogelijk) een zeer klein team op kantoor om daar alles te regelen. De continuïteit van onze werkzaamheden is hiermee verzekerd.

Vanzelfsprekend hebben wij geen invloed op eventuele nieuwe of aanvullende voorschriften van de overheid die nog gaan volgen, en evenmin op beslissingen van ketenpartners. Zo heeft de rechtspraak besloten alle zittingen vanaf dinsdag op te schorten, waardoor er vertraging zal optreden bij de behandeling van nieuwe dagvaardingen. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard van dag tot dag in de gaten en schakelen bij waar nodig. Indien er belangrijke werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd zullen wij u daarover berichten.

Het Coronavirus stelt ons als mensheid voor nieuwe uitdagingen en heeft op de eerste plaats een hoge menselijke prijs. Zowel de diverse Overheden en hulpverleners doen er alles aan om de verdere verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast heeft het Coronavirus ook een niet te onderschatten economische impact en zal dit naar verwachting ook voor nieuwe financiële beperkingen en/of onmogelijkheden leiden. In samenspraak met u als opdrachtgevers krijgen onze medewerkers instructies om daar waar nodig extra rekening mee te houden. Als we hebben kunnen vaststellen dat volledige betaling bij een klant-debiteur nu niet mogelijk is ten gevolge van de ontwikkelingen door het Coronavirus, dan zullen we ons terughoudender opstellen en een aangepaste (tijdelijke) betalingsregeling aangaan die beter recht doet naar deze omstandigheden.

Heeft u desondanks vragen dan vernemen we deze uiteraard graag van u, wij zijn altijd bereikbaar.