Publieke sector

Publieke sector

Schulden horen betaald te worden. Dat staat als een paal boven water. Maar het liefst wel zonder dat de debiteuren daardoor weer nieuwe schulden maken en steeds verder in de problemen komen. 

Achter ieder dossier gaat een mens schuil. Iemand die een zorgvuldige, rechtmatige en fatsoenlijke benadering verdient. Persoonlijk en respectvol.

Onder het label van Jongerius Overheid incasseren wij vorderingen voor de publieke sector. Naast overheidsinstanties als CJIB, CAK, DUO, UWV en RVO, incasseren wij al jarenlang vorderingen voor scholen en gemeenten.

Bij ons geen ingewikkelde verhalen en wollige termen, want daar wilt u niet mee bezig zijn. Burgers zijn bij ons geen nummer. Wij  hebben begrip en aandacht voor iedere persoonlijke situatie. Samen met de burger zoeken wij naar een geschikte oplossing.

“Wij staan achter de rijksincassovisie, deze sluit volledig aan bij onze manier van incasseren.

Op 4 april 2016 heeft de overheid haar visie op incasso gepresenteerd. In deze visie staat de burger, lees: “iemand met schulden”, centraal.  Er dient beter rekening gehouden te worden met de afloscapaciteit van die burger.

Het probleem is dat incassotrajecten vaak onafhankelijk van elkaar lopen. De betreffende burger wordt dan benaderd door verschillende instanties die allemaal op hun eigen manier proberen de schuld te innen. Hiermee worden de problemen alleen maar groter, omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en omstandigheden van de burger. De oplossing ligt in een betere samenwerking tussen de incasserende instanties, waarmee onnodige verhogingen van de schuldenlast worden voorkomen.

Wij zijn blij dat wij dagelijks een persoonlijke bijdrage mogen leveren aan de rijksincassovisie.

Paul Middelman

Wij staan achter deze visie die volledig aansluit bij onze manier van incasseren. Het mooie is dat wij daadwerkelijk ook een rol hebben in de uitvoering van deze visie. Sinds de oprichting van ons kantoor (1995) werken wij nauw samen met de overheid m.b.t. de inning van openstaande vorderingen op burgers en bedrijven.

In die samenwerking zien wij ook de uitdaging waarmee de overheid geconfronteerd wordt. Aan de ene kant is er het wettelijk kader en mag je als overheid verwachten dat al haar burgers hun verplichtingen correct nakomen. Aan de andere kant is het diezelfde overheid die rekening moet houden met de mogelijkheden en omstandigheden van elke individuele burger.

Mooie ontwikkelingen zoals het beslagregister en Schuldenwijzer geven meer inzicht in de afloscapaciteit van de burgers. Jammer genoeg is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet uitgesteld want daarmee voorkomen wij dat burgers nog verder in de problemen komen. Wij zijn blij dat wij dagelijks een persoonlijke bijdrage mogen leveren aan de rijksincassovisie. Dit doen wij op een persoonlijke manier met oog en oor voor de mogelijkheden en omstandigheden van elk individu.

8 redenen om voor Jongerius te kiezen.

Wij werken graag met u samen

Bent u nieuwsgierig wat Jongerius voor u kan betekenen, of heeft u een andere vraag? Laat hier een bericht achter en wij nemen binnen 2 dagen contact met u op.