Publieke sector

Publieke sector

Voor overheidsinstanties en non-profitorganisaties kunnen wij met Jongerius Verantwoord Incasseren (JVI) veel betekenen. Voor ons is JVI de enige logische manier van incasseren. 

Door het hele proces staan wij steeds in persoonlijk contact met de klant-debiteur. Per brief, mail, telefoon of door een persoonlijk bezoek. Dit geldt zowel voor de minnelijke, als de gerechtelijke fase. 

We blijven in elke fase meedenken zodat we zowel onze opdrachtgevers als hun klant-debiteuren helpen. We gaan door tot er een goede oplossing voor beide partijen is bereikt. 

Alles met de inzet om samen met u als opdrachtgever en uw klant de schuldenproblematiek duurzamer aan te pakken.

Fred Timmerman || Algemeen Directeur bij Jongerius

8 overtuigende redenen om voor Jongerius te kiezen.

Jongerius loopt voorop als het gaat om sociaal verantwoord incasseren. Wij zijn namelijk altijd vernieuwend en blijven nieuwe producten ontwikkelen. Op basis van onze jarenlange ervaring zijn al onze diensten er volledig op gericht u te ontlasten en uw huurders op tijd te laten betalen. Wij zijn er oprecht van overtuigd dat onze JVI-methode aansluit bij uw behoeften én de behoefte van de maatschappij dat incasseren ook op een sociale manier kan. 

Klik hieronder op de 8 overtuigende redenen voor u om voor Jongerius te kiezen. Uw partner als het gaat om positief en verantwoord incasseren. 

Wij staan achter de rijksincassovisie, deze sluit volledig aan bij onze manier van incasseren. 

Op 4 april 2016 heeft de overheid haar visie op incasso gepresenteerd. In deze visie staat de burger, lees: “iemand met schulden”, centraal. Er dient beter rekening gehouden te worden met de afloscapaciteit van die burger. 

Samenwerkende instanties

Het probleem is dat incassotrajecten vaak onafhankelijk van elkaar lopen. De betreffende burger wordt dan benaderd door verschillende instanties die allemaal op hun eigen manier proberen de schuld te innen. Hiermee worden de problemen alleen maar groter, omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en omstandigheden van de burger. De oplossing ligt in een betere samenwerking tussen de incasserende instanties, waarmee onnodige verhogingen van de schuldenlast worden voorkomen.! 

 Wij zijn blij dat wij dagelijks een persoonlijke bijdrage mogen leveren aan de rijksincassovisie. 

Paul Middelman || Jongerius

Een uitdaging

Wij staan achter deze visie die volledig aansluit bij onze manier van incasseren. Het mooie is dat wij daadwerkelijk ook een rol hebben in de uitvoering van deze visie. Sinds de oprichting van ons kantoor (1995) werken wij nauw samen met de overheid m.b.t. de inning van openstaande vorderingen op burgers en bedrijven. 

In die samenwerking zien wij ook de uitdaging waarmee de overheid geconfronteerd wordt. Aan de ene kant is er het wettelijk kader en mag je als overheid verwachten dat al haar burgers hun verplichtingen correct nakomen. Aan de andere kant is het diezelfde overheid die rekening moet houden met de mogelijkheden en omstandigheden van elke individuele burger. 

Mooie ontwikkelingen

Mooie ontwikkelingen zoals het beslagregister en Schuldenwijzer geven meer inzicht in de afloscapaciteit van de burgers. Jammer genoeg is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet uitgesteld want daarmee voorkomen wij dat burgers nog verder in de problemen komen. Wij zijn blij dat wij dagelijks een persoonlijke bijdrage mogen leveren aan de rijksincassovisie. Dit doen wij op een persoonlijke manier met oog en oor voor de mogelijkheden en omstandigheden van elk individu. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij werken graag met u samen

Heeft u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag of wilt u liever een persoonlijk antwoord op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op óf laat uw gegevens achter, zodat wij u kunnen bellen.