Commercieel Vastgoed

Commercieel Vastgoed

Jongerius Huurdesk is ons label dat specifiek ontwikkeld is voor vastgoedorganisaties. Jongerius Huurdesk heeft als doel het optimaliseren van het huurdebiteuren-en huurincassoproces. Met Jongerius Verantwoord Incasseren (JVI) zoeken wij de positieve verbinding met uw huurders. Vanuit die verbinding kunnen huurachterstanden voorkomen worden. Onder vastgoedorganisaties verstaan wij woningcorporaties, (institutionele) beleggers in vastgoed en vastgoedbeheerders. Deze organisaties bieden wij een JVI-totaalpakket met daarin verschillende diensten en tools om te komen tot een sociaal verantwoord debiteurenbeheer en een positieve financiële positie van uw organisatie.

 

Alles met de inzet om samen met u als opdrachtgever en uw klant de schuldenproblematiek duurzamer aan te pakken.

Fred Timmerman || Algemeen Directeur bij Jongerius

8 overtuigende redenen om voor Jongerius te kiezen.

Jongerius loopt voorop als het gaat om sociaal verantwoord incasseren. Wij zijn namelijk altijd vernieuwend en blijven nieuwe producten ontwikkelen. Op basis van onze jarenlange ervaring zijn al onze diensten er volledig op gericht u te ontlasten en uw huurders op tijd te laten betalen. Wij zijn er oprecht van overtuigd dat onze JVI-methode aansluit bij uw behoeften én de behoefte van de maatschappij dat incasseren ook op een sociale manier kan. 

Klik hieronder op de 8 overtuigende redenen voor u om voor Jongerius te kiezen. Uw partner als het gaat om positief en verantwoord incasseren. 

“Mensen echt willen helpen zit in ons denken en handelen; het is onderdeel van ons DNA.”

Onze organisatie is zich reeds jaren geleden gaan specialiseren op het gebied van Huurincasso. Dit zijn wij als dusdanig in de markt verder gaan uiten door middel van ons label Jongerius Huurdesk. 

Partner in plaats van dienstverlener

Wij willen graag als partner gezien worden door onze opdrachtgevers en niet enkel als een dienstverlener. Samen met onze opdrachtgevers blijven kijken náár, en blijven ontwikkelen bínnen elkaars processen, om zo de aanpak van de schuldenproblematiek naar een hoger niveau te brengen. Op deze manier streven we ernaar om dichter bij een duurzamere oplossing te komen in de incassodossiers van uw klanten. Hierbij zetten wij alle middelen in die binnen onze grenzen liggen en maken op een slimme manier gebruik van onze creativiteit en innovativiteit!  

Alles met de inzet om samen met u als opdrachtgever en uw klant de schuldenproblematiek duurzamer aan te pakken. 

Fred Timmerman || Algemeen Directeur bij Jongerius

Schuldenproblematiek duurzaam aanpakken

U kunt hierbij o.a. denken aan de inzet van onze buitendienstmedewerkers van de Jongerius Bezoekservice, onze collega’s van het FCT (Financial Care Team), of middels één van onze partners waarmee wij een strategische samenwerking hebben. Resulterend in een dalende klant-debiteurenportefeuille voor u als opdrachtgever en het voorkomen van gedwongen huisuitzettingen. Alles met de inzet om samen met u als opdrachtgever en uw klant de schuldenproblematiek duurzamer aan te pakken 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wij werken graag met u samen

Heeft u geen antwoord kunnen vinden op uw vraag of wilt u liever een persoonlijk antwoord op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op óf laat uw gegevens achter, zodat wij u kunnen bellen.