Gerechtsdeurwaarders en Justitie sluiten convenant

Gerechtsdeurwaarders en Justitie sluiten convenant

Den Haag – De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en het ministerie van Justitie en Veiligheid zetten de komende jaren samen stappen om de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep ook in de toekomst te waarborgen. Dat hebben ze afgesproken in een convenant dat is ondertekend door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en door KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. Het is de eerste keer dat Justitie een dergelijk convenant sluit met een juridische beroepsgroep.

Gerechtsdeurwaarders spelen een belangrijke rol in het Nederlandse rechtsbestel, als onafhankelijke uitvoerders van gerechtelijke uitspraken. Onderdeel van de afspraken is dat er regelmatig overleg plaatsvindt op alle niveaus en dat de positie van gerechtsdeurwaarders beter wordt meegenomen bij de totstandkoming en wijziging van wetgeving. Daarnaast worden – in lijn met de Commissie-Oskam – de tarieven verhoogd en worden grenzen gesteld aan de prijsafspraken die gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken. Mensen met schulden weten zo beter
waar ze aan toe zijn, en gerechtsdeurwaarders zullen met passende tarieven beter in staat zijn hun onafhankelijke rol zorgvuldig in te vullen.

Bij het convenant is een bijlage gevoegd met 31 onderwerpen, die in de samenwerking tussen de KBvG en het ministerie de komende jaren op de agenda zullen staan. Daarbij komen belangrijke prioriteiten van de KBvG en het ministerie aan de orde zoals verdere digitalisering, transparantie van vermogen, de rol bij problematische schulden en een tarief bij het voorkomen van een beslag of ontruiming.

Minister Dekker over het convenant: “Door de coronacrisis neemt het risico op onbetaalde rekeningen toe en komen mensen met schulden verder in de problemen. Juist daarom is er behoefte aan onafhankelijke deurwaarders die ervoor zorgen dat schulden ingelost worden en tegelijkertijd
rekening houden met de situatie van personen die moeten betalen. Met deze afspraken kunnen deurwaarders hun rol ook in de toekomst goed blijven vervullen.”

“Het convenant betekent een wederzijds commitment richting een gezamenlijke toekomst,” zegt KBvG-voorzitter Van de Donk, die eind deze maand afzwaait als voorzitter van de KBvG. “We hebben een gemeenschappelijk belang in het versterken van de positie van de gerechtsdeurwaarder, als onmisbare schakel in het rechtsstelsel. Hiermee zetten we een belangrijke stap voor de continuïteit van de beroepsgroep.”

Over de KBvG
De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd
kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid.