Jongerius denkt óók in deze tijd met u mee!

Jongerius denkt óók in deze tijd met u mee!

Sociaal en maatschappelijk verantwoord incasseren betekent juist in deze onzekere- en financieel moeilijke tijden, dat wij als organisatie extra aandacht hebben voor uw omstandigheden.

Als gerechtsdeurwaarder staan wij midden in de samenleving en daarmee letterlijk aan de deur bij mensen.
Het Coronavirus heeft op de eerste plaats een hoge menselijke prijs. Zowel de Overheden en hulpverleners doen er alles aan om de verdere verspreiding van het virus te beperken. Daarnaast begrijpen wij dat het Coronavirus vervelende financiële gevolgen kan hebben voor u. Dat de omstandigheden nieuwe financiële beperkingen en/of (tijdelijke) onmogelijkheden voor u kunnen opleveren.

Wij zijn van mening dat de huidige omstandigheden waar wij allemaal mee te maken hebben, vragen om aangepaste maatregelen. Jongerius vraagt u daarom, wanneer u direct door de Coronacrisis in uw levensonderhoud wordt getroffen*, om per e-mail contact op te nemen met uw dossierbehandelaar bij ons. Samen met u kijken wij naar een passende oplossing.

Bijvoorbeeld ten gevolge van gedwongen bedrijfssluiting, of wanneer ineens alle werkopdrachten wegvallen. We snappen de bijzondere en lastige situatie waarin ondernemers / zzp’ers zich bevinden en stellen ons coulant op.

Andere maatregelen welke wij getroffen hebben ten behoeve van uw en onze gezondheid om het virus niet door te geven zijn:

Gerechtelijke stukken
Onze gerechtsdeurwaarders zullen bij het uitbrengen van gerechtelijke stukken niet langer persoonlijk contact zoeken, maar deze stukken in een gesloten envelop aanbieden. Uitleg en toelichting bij de stukken blijft, maar dan wel middels de toegevoegde bijsluiter en online, waardoor er geen kans op verspreiding van het virus kan ontstaan. Ook in het geval van huisbezoeken bellen wij niet meer aan, maar laten wij wel een persoonlijk bericht achter in de brievenbus.

Ontvangst op ons kantoor
Ons kantoor is gesloten voor iedereen van buitenaf. U kunt voorlopig niet bij onze balie terecht.

Tenslotte
Onder de huidige omstandigheden doen wij een beroep op onze opdrachtgevers.
Wij adviseren onze opdrachtgevers om op dit moment zo veel mogelijk af te willen zien van woningontruimingen en beslagen, omdat het gezien de uitzonderlijke omstandigheden naar onze mening een extreme maatregel is die wij nu vanuit menselijkheid even niet moeten inzetten.

Zoals premier Mark Rutte het al heeft gezegd in zijn toespraak:

‘Samen komen wij deze moeilijke periode te boven; let een beetje op elkaar’.