Moeite met taal en toch schuldenvrij

Op maandag 20 mei j.l. mochten wij de gastheer zijn van een besloten Ronde Tafel Sessie georganiseerd door Stadsring51, met als onderwerp ‘Moeite met taal en toch schuldenvrij’.

Afgelopen jaar is Stadsring51 gestart met het ontwikkelen van een methodiek binnen de schuldhulpverlening aan laaggeletterden. De directe aanleiding hiertoe was een eerdere pilot van Stadsring51 samen met stichting Lezen & Schrijven en Het Taalhuis, waarbij onder mensen met een afgeronde opleiding lager dan MBO niveau een zogenoemde taalmeter werd afgenomen. Het doel hiervan was om te bepalen of iemand de indicatie laaggeletterdheid heeft. Een aantal mensen zijn hierop door Stadsring51 verwezen naar het Taalhuis voor het volgen van een taaltraject. Tijdens dit taaltraject heeft Stadsring51 even gewacht met het opstarten van een schuldenregeling met de betrokkene, totdat de taal eerst wat verbeterd was. Als je namelijk niet (goed) kunt lezen en schijven, kan je ook niet goed budgetteren, je post verwerken, reageren op schuldeisers, voldoen aan inspanningsverplichtingen etc.
Mensen vielen echter uit het taaltraject wegens aanhoudende schuldenstress.
In het afgelopen jaar heeft Stadsring51 vervolgens een deel van de methodiek ontwikkeld, waarop nu een tweede projectjaar volgt, waarin ze de betreffende methodiek verder willen door ontwikkelen en daar nieuwe ‘ingrediënten’ aan toe willen voegen.

Tijdens de Ronde Tafel Sessie werden de tot op heden behaalde resultaten gedeeld met een selecte groep aanwezigen, en werd er een discussie gevoerd over wat deze specifieke doelgroep nodig heeft om de schuldenproblematiek duurzaam op te kunnen lossen.
De inzichten uit deze sessie zullen worden meegenomen in de ontwikkelingen gedurende het tweede projectjaar.

Nadja Jungmann (Lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht) heeft naast het vervullen van de rol van voorzitter tevens de link gelegd tussen stress sensitieve dienstverlening en de door Stadsring51 ontwikkelde methodiek.

Tot de aanwezigen behoorden o.a.:

  •     Nadja Jungmann
  •     Stadsring51
  •     Stichting Lezen en Schrijven
  •     Jongerius Gerechtsdeurwaarders
  •     Stimulanz
  •     Martijn Schut namens Amargi

Een en ander werd mede mogelijk gemaakt door:

  •     Oranjefonds
  •     Sociaal Fonds Amersfoort