Persbericht: Eerlijke Griffierechten

Persbericht: Eerlijke Griffierechten

De werkveldconferentie Eerlijke Griffierechten behandelde het vraagstuk van de te hoge griffierechten voor lage vorderingen. Kamerleden, vertegenwoordigers vanuit het werkveld en een viertal prominente sprekers wisselden met elkaar van gedachten over oplossingen voor de hoge griffierechten. De noodzaak werd breed onderschreven. De discussie richtte zich op de door de sprekers aangedragen alternatieven en de (on)wenselijkheid van een budget neutrale oplossing.

Compelete persbericht lezen? Lees verder.